Informacje dla rodziców

INFORMACJE DLA RODZICÓW

  • Proszę o zabranie ze sobą na wizytę pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej choroby dziecka. W przypadku niemowląt i małych dzieci, proszę o zabranie karty informacyjnej z pobytu na Oddziale Neonatologicznym.
  • Jeżeli powodem wizyty jest występowanie u dziecka incydentów o charakterze napadowym, proponuję ich nagranie na telefon komórkowy. Udostępnienie takiego nagrania może ułatwić postawienie właściwej diagnozy.
  • W przypadku rezygnacji z wizyty proszę o poinformowanie mnie o tym np. SMS-em, aby oczekujący pacjenci mogli skorzystać z wcześniejszego terminu wizyty.
  • Opłatę za wizytę w Przychodni Cathmed uiszcza się w gabinecie lekarskim. Płatność tylko gotówką.